WARSZTAT
„Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia - wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń Bilateralnej Integracji podczas terapii SI”.
Warsztat odbędzie się po zakończeniu kongresu
Biorąc udział w warsztacie dowiesz się:
 •  

  czym jest pojęcie bilateralnej integracji - integracji dwustronnej w znaczeniu sensomotorycznym,
 •  

  dlaczego tak duże znaczenie dla rozwoju człowieka ma odczuwanie ciała (reprezentacje korowe mapy ciała) - przykłady rozwijania mapy i schematu ciała,
 •  

  jak możemy kształtować możliwości motoryczno-sensoryczne, efektywne planowanie ruchu (praksji) u dzieci i dorosłych.
PROGRAM WARSZTATU ZAWIERA:
 • Przykłady ćwiczeń wpływających na poprawę myślenia, planowania ruchów, organizacji przestrzennej, pamięci sekwencyjnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.
 • Praktyczne ćwiczenia umożliwiające bardziej świadome i efektywne wykorzystanie zasobów swojej pracy do wypracowywania różnych funkcji i możliwości terapeutycznych - analiza przypadków, analiza wybranych ćwiczeń.
 • Jak konstruować efektywne komunikaty do naszych podopiecznych m.in. podczas zajęć SI, aby czuli się bezpiecznie, mogli się rozwijać i korzystać ze swojego potencjału.
 • Wykaz przydatnych umiejętności skutecznego wspierania podopiecznych i ich rodziców oraz rozwijania własnego warsztatu pracy.