WARSZTAT
„Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci, myślenia - wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń
Bilateralnej Integracji podczas terapii SI”.
Warsztat odbędzie się po zakończeniu kongresu
Biorąc udział w warsztacie dowiesz się:
 •  

  czym jest pojęcie bilateralnej integracji - integracji dwustronnej w znaczeniu sensomotorycznym,
 •  

  dlaczego tak duże znaczenie dla rozwoju człowieka ma odczuwanie ciała (reprezentacje korowe mapy ciała) - przykłady rozwijania mapy i schematu ciała,
 •  

  jak możemy kształtować możliwości motoryczno-sensoryczne, efektywne planowanie ruchu (praksji) u dzieci i dorosłych.
PROGRAM WARSZTATU ZAWIERA:
 • Przykłady ćwiczeń wpływających na poprawę myślenia, planowania ruchów, organizacji przestrzennej, pamięci sekwencyjnej, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.
 • Praktyczne ćwiczenia umożliwiające bardziej świadome i efektywne wykorzystanie zasobów swojej pracy do wypracowywania różnych funkcji i możliwości terapeutycznych - analiza przypadków, analiza wybranych ćwiczeń.
 • Jak konstruować efektywne komunikaty do naszych podopiecznych m.in. podczas zajęć SI, aby czuli się bezpiecznie, mogli się rozwijać i korzystać ze swojego potencjału.
 • Wykaz przydatnych umiejętności skutecznego wspierania podopiecznych i ich rodziców oraz rozwijania własnego warsztatu pracy.
Prelegent:
Agnieszka Samuś
- neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji i neurorozwoju INPP, terapeuta treningów słuchowych Johansen-IAS i Neuroflow, Neurofunkcjonalna Reorganizacja Padovan (I-II Moduł); wykładowca akademicki. Specjalizuje się przede wszystkim wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją). W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim, w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, jako bazę do korekcji występujących problemów. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przewarzania słuchowego, ADHD/ADD, czy Syndromu KiSS, w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i dorosłych.