Brak wyników

Małe dziecko do 6 r. ż. w gabinecie terapeuty SI – interdyscyplinarne podejście do diagnozy i terapii

Case study pacjenta z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i wzrokowego, zaburzeniami modulacji i różnicowania dotykowego oraz zaburzeniami rozwoju mowy

21 października 2023

wersja online
Platforma targowa + 7 dni dostępu do nagrania
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 
21 października 2023

Kongres

9:00-16:00

 

Warsztaty

16:30-18:30

Tylko podczas tegorocznej edycji!

Skupiamy się na zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią małego dziecka do 6 roku życia w kontekście interdyscyplinarnej współpracy z fizjoterapeutą, specjalistą z zakresu audiologii oraz optyki i okulistyki. Zaprezentujemy proces diagnostyczny we współpracy z innymi specjalistami, m.in. w przypadku dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz zaburzeniami rozwoju mowy oraz pokażemy, jak przygotować indywidualny plan terapeutyczny małego dziecka, m.in. z zaburzeniami widzenia oraz zaburzeniami modulacji dotykowej.

Patronat

Nowości w tegorocznej edycji!

 • 4 panele tematyczne + 2 warsztaty
 • Interdyscyplinarne podejście do procesu diagnostycznego we współpracy z innymi specjalistami
 • Premiera workbooka! Sensoryczne aktywności dla mamy i taty
 • Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami
 • Case study – analiza przypadków z gabinetu terapeuty SI
 • Sesje Q&A z najlepszymi ekspertami-praktykami

DOWIEDZ SIĘ, JAK WYKORZYSTYWAĆ W PRAKTYCE WIEDZĘ Z DZIEDZINY SI, ABY PROWADZIĆ SKUTECZNĄ TERAPIĘ!

Prelegenci

Elżbieta Konopacka
Neurologopeda, oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej.
Beata Kuczewska-Kiełbus
Ortoptysta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.
dr n. med. i n. o zdr.
Piotr Poniewierski
Fizjoterapeuta specjalizujący się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta czaszkowo- krzyżowy, terapeuta ręki, manager zakładu opieki leczniczej.
Karolina Zienkiewicz
Protetyk słuchu, pedagog, neuroterapeuta, psychotraumatolog.
dr
Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej.
Barbara Pakuła
Optometrysta, kontaktolog i terapeuta widzenia.

TOP TEMATY KONFERENCJI

Małe dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w gabinecie terapeuty SI

Zaburzenia integracji sensorycznej w aspekcie zaburzeń wzroku - terapia widzenia

Pacjent z zaburzeniami rozwoju mowy - diagnoza i proces terapeutyczny

Program konferencji

Konferencja 9:00-16:00

PANEL 1
Diagnostyka i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego w gabinecie terapeuty SI
zdjęcie prelegenta

Karolina Zienkiewicz

W tej części przeanalizujemy proces diagnostyczny dziecka z uwzględnieniem, m.in. specjalistycznych badań słuchu oraz testów behawioralnych wyższych funkcji słuchowych oraz zaprezentujemy przebieg postępowania terapeutycznego. Omówione zostaną przypadki dziecka z nadwrażliwością i podwrażliwością słuchową, zaburzonym rozumieniem mowy oraz zagrożonego stanem deprewacyjnym. Pokażemy, jak powinna przebiegać współpraca z rodzicami/opiekunami pacjenta oraz współdziałanie z innymi specjalistami zaangażowanymi w diagnozę i terapię dziecka.

 • DIAGNOZA: Jak przeprowadzić diagnozę małego dziecka, u którego zachodzi podejrzenie zaburzeń przetwarzania słuchowego? Kiedy należy zlecić badanie słuchu oraz testy behawioralne wyższych funkcji słuchowych w celu wyeliminowania wady słuchu?
 • TERAPIA: Metody terapeutyczne - SSP Safe and Sound Protocol, Terapia FOCUS SYSTEM ILS, trening słuchowy.
 • WSPÓŁPRACA: Jak powinna przebiegać współpraca z rodzicami/opiekunami pacjenta oraz innymi specjalistami z zakresu audiologii zaangażowanymi w proces diagnozy i terapii?
 • CASE STUDY: Pacjent z podejrzeniem nadwrażliwości słuchowej, podwrażliwości słuchowej, zaburzonej zrozumiałości mowy oraz zagrożenia stanem deprywenycjnym.
PANEL 2
Integracja sensoryczna w terapii widzenia - diagnoza i terapia
zdjęcie prelegenta

Barbara Pakuła

W tej części przeanalizujemy opis objawów dziecka do 6 roku życia z podejrzeniem zaburzeń integracji sensorycznej w aspekcie zaburzeń funkcji wzrokowych. Omówimy wspólne działania na linii terapeuta-rodzic dziecka oraz zaprezentujemy jak powinna wyglądać współpraca z lekarzem wykonującym badania wzroku. Przeanalizujemy diagnozę ortoptyczną w odniesieniu do przypadku małego dziecka z zaburzeniem konwergencji, zaburzenia akomodacji oraz dysleksji typu wzrokowego.

 • DIAGNOZA: Jak powinien przebiegać proces diagnostyczny małego dziecka z podejrzeniem zaburzeń widzenia? Jakie dodatkowe badania powinny zostać zlecone pacjentowi w celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy problemu i wyeliminowania wad wzroku?
 • TERAPIA: Efektywny program terapeutyczny dziecka z zaburzeniami widzenia. Jak połączyć terapię widzenia z integracją sensoryczną?
 • WSPÓŁPRACA: Jak współdziałać na linii rodzic-terapeuta? Jak powinna przebiegać współpraca ze specjalistą w zakresie optyki/okulistyki w celu przeprowadzenia diagnozy ortoptycznej?
 • CASE STUDY: Małe dziecko z podejrzeniem zaburzeń konwergencji, zaburzeń akomodacji, obniżonej motoryki oka oraz zaburzeń ruchów sakkadowych
PANEL 3
Proces diagnozy i terapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami modulacji dotykowej oraz zaburzeniami różnicowania dotykowego
zdjęcie prelegenta

dr n. med. i n. o zdr. Piotr Poniewierski

W tej części przedstawimy studia przypadków dzieci do 6 roku życia, u których zachodzi podejrzenie, m. in. nadreaktywności, podreaktywności oraz dyskryminacji dotykowej. Zaprezentujemy sprawdzone sposoby współpracy z rodzicami/opiekunami małego pacjenta oraz koordynacji działań diagnostycznych i terapeutycznych z innymi specjalistami zaangażowanymi w pracę z pacjentem, m.in. fizjoterapeutą.

 • DIAGNOZA: Jak przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka z podejrzeniem zaburzeń modulacji sensorycznej oraz zaburzeniami różnicowania sensorycznego w aspekcie dotyku? Jaki specjalista powinien dodatkowo uczestniczyć w diagnozie pacjenta w celu wyeliminowania innych czynników niż zaburzenia procesów sensorycznych?
 • TERAPIA: Z jakich narzędzi i technik terapeutycznych korzystać w pracy z dzieckiem z zaburzeniami dotyku?
 • WSPÓŁPRACA: Jak współpracować z rodzicami/opiekunami dziecka? Jacy specjaliści powinni być zaangażowani w diagnozę i terapię pacjenta w celu przeprowadzenia dokładnej diagnozy i efektywnej terapii?
 • CASE STUDY: Pacjent w gabinecie terapeuty SI z nadreaktywnością dotykową, podreaktywnością dotykową, dyskryminacją dotykową oraz dziecko-poszukiwacz sensoryczny w aspekcie dotyku
PANEL 4
Zaburzenia mowy u dziecka w wieku wczesnoszkolnym - diagnoza i postępowanie terapeutyczne w gabinecie terapeuty SI
zdjęcie prelegenta

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

W tej części omówimy przypadki małych dzieci z zaburzeniami mowy. Na konkretnych przykładach pokażemy, jak pracować z pacjentem, u którego zaobserwowano problem z prawidłowym rozwojem mowy oraz jak powinna przebiegać praca z dzieckiem i jego rodzicami. Powiem jak powinien przebiegać proces diagnostyczny i postępowanie terapeutyczne z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej, uwzględniając współpracę m.in. z lekarzem i logopedą. Powiemy na jakie badania powinno zostać wysłane dziecko w celu przeprowadzenia odpowiedniej diagnozy oraz zaprezentujemy sposoby na efektywną komunikację z dzieckiem, u którego zachodzi problem komunikacyjny.

 • DIAGNOZA: Jak przeprowadzić diagnozę dziecka do 6 roku życia, u którego zaobserwowano problem rozwojem mowy? Z jakim specjalistom terapeuta integracji sensorycznej powinien pracować oraz na jakie badania powinno zostać skierowane dziecko?
 • TERAPIA: Jakie narzędzia terapeutyczne wprowadzić do indywidualnego programu terapeutycznego dziecka z zaburzeniami mowy z wykorzystaniem terapii integracji sensorycznej oraz terapii logopedycznej.
 • WSPÓŁPRACA: Efektywna komunikacja z dzieckiem i rodzicami - Jak powinna przebiegać współpraca z rodzicami/opiekunami pacjenta? Jak przeprowadzić wywiad z rodzicami dziecka? Jak współdziałać w procesie diagnozy i terapii z lekarzem i logopedą?
 • CASE STUDY: Dyslalia u małego dziecka, opóźniony rozwój mowy u pacjenta oraz niedokształcenie mowy.

Warsztaty
16:30-18:30

 
dr n. med. i n. o zdr.
Piotr Poniewierski
WARSZTAT PRACY NR 1

Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych.

Podczas 2 godzinnego warsztatu zaprezentujemy, jak powinien wyglądać proces diagnostyczny i terapeutyczny w gabinecie terapeuty integracji sensorycznej w oparciu o metody neurofizjologiczne. Przeanalizujemy przypadki dzieci z zaburzeniami SI oraz omówimy zagadnienie związane z adaptacją do warunków pozałonowych z wykorzystaniem terapii SI. Zaprezentujemy m.in. jak świat zmysłów przenika z życia łonowego do życia pozałonowego i jaki jest wpływ na dalszy rozwój dziecka.

 • DIANGOZA: Jak przebiega proces diagnostyczny w oparciu o metody neurofizjologiczne oraz holistyczne podejście do pacjenta w gabinecie fizjoterapeuty i terapeuty integracji sensorycznej? Jaki wpływ rozwój sensoryczny dziecka na życie łonowe?
 • TERAPIA: Jak powinna wyglądać terapia dziecka? Z jakich narzędzi i technik należy korzystać, aby zapewnić dziecku kompleksową opiekę terapeutyczną?
 • CASE STUDY: Przypadki dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Elżbieta Konopacka
Beata Kuczewska-Kiełbus
WARSZTAT PRACY NR 2

Innowacyjne pomysły na stymulację sensoryczną w gabinecie terapeuty z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Podczas 2-godzinnego warsztatu pokażemy innowacyjne ćwiczenia i zabawy wspierające rozwój sensoryczny dziecka. Powiemy jakie możliwości stymulacji sensorycznej dają proste sprzęty, ćwiczenia i zabawy, m.in. z wykorzystaniem piłki, liny oraz skakanki. Przećwiczymy w jaki sposób podczas terapii integracji sensorycznej można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, takie jak gąbka, guzik, skarpetka, spinacz do prania. Pokażemy ciekawe i sprawdzone ćwiczenia rozwijające umiejętności percepcji wzrokowo-słuchowej, usprawniające motorykę małą i dużą, rozwój mowy oraz inne analizatory zmysłowe.

 • ĆWICZENIA: Innowacyjne ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem, m.in. piłki, liny i skakanki, rozwijające orientację przestrzenną oraz usprawniające motorykę małą i dużą oraz pomysły na wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku w pracy z pacjentem z zaburzeniami SI.
 • ĆWICZENIA: Sprawdzone techniki i narzędzia do stymulacji sensorycznej dziecka do 6 r.ż., które natychmiastowo wykorzystasz w swojej codziennej pracy z pacjentem.
Warsztat online
 Zapisy otwarte

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

 
WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne na konkretnych przypadkach zaburzeń, pod ich okiem przećwiczysz metody pracy takie jak m.in. komunikacja inkluzywna, TUS, które wdrożysz do swojej praktyki

 
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: dr Alicja Puścian, dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch, dr Ewa Bartelmus, Paulina Zawadzka, Agnieszka Lemańska. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

 
NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ

Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią aktualne podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu – ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z ASD.

 
DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA W ASD W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETU

Łączymy naukę z praktyką i pokazujemy, które metody działają i jak uniknąć błędów terapeutycznych. Podczas wykładów dowiesz się m.in. z jakich narzędzi diagnostycznych korzystać podczas procesu diagnostycznego dziecka w spektrum autyzmu.

 
PUNKTY EKSPERCKIE I NETWORKING TERAPEUTYCZNY

Dajemy uczestnikom wyjątkową okazję do networkingu – wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych obszarów zarówno w trakcie sesji Q&A, jak i w wydzielonych punktach eksperckich, dbając jednocześnie o Twój well-being pomiędzy wykładami.

 
STREFA RELAKSU W „SENS ZONE” i PAKIET DODATKOWY

Podczas każdej przerwy zapraszamy Cię do korzystania z naszej strefy relaksu, w której posłuchasz ćwiczeń z obszaru mindfulness oraz technik regulacji emocji oraz zapoznasz się z nowatorskimi pomocami terapeutycznymi w dedykowane strefie targowej.

PREZENT!

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy w szczególności terapeutów SI, którym zależy na udoskonaleniu swojego warsztatu pracy w zakresie diagnozy i terapii małego dziecka do 6 r.ż. Z prezentowanych przykładów, skorzystają też nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci oraz pedagodzy prowadzący zajęcia usprawniające integrację sensoryczną z dziećmi, którzy poszukują ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentami.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca przedsprzedaży pozostało:
 

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję
forma: Online
 • Udział we wszystkich panelach konferencji bez wychodzenia z domu
 • Profesjonalny, imienny Certyfikat uczestnictwa
już od
już od
już od zł brutto
 
Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce Weź udział »

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego organizowane

przez nas wydarzenia są najlepsze?

 
WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne na konkretnych przypadkach zaburzeń, dzięki którym poznasz sprawdzone metody i techniki pracy z dzieckiem do 6 r.ż.

EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: Karolina Zienkiewicz, Agnieszka Świątek, Elżbieta Konopacka, dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ

Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią aktualne podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu – ze szczególnym uwzględnieniem pracy z małym dzieckiem.

DIAGNOZA I TERAPIA MAŁEGO DZIECKA W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETU

Łączymy naukę z praktyką i pokazujemy, które metody działają i jak uniknąć błędów terapeutycznych. Podczas wykładów dowiesz się m.in. z jakich narzędzi diagnostycznych korzystać podczas procesu diagnostycznego dziecka do 6 r.ż.

 

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 • Chcesz poszerzyć wiedzę nt. konkretnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, metod oraz zestawów technik umożliwiających indywidualne podejście do małego dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Interesuje Cię przede wszystkim praktyczne podejście, potwierdzone długoletnim doświadczeniem ekspertów – konkretne przypadki małych pacjentów, case study podkreślające współpracę z rodzicem, techniki służące sprostaniu wyzwaniom relacyjnym, technicznym i merytorycznym w pracy z małym dzieckiem
 • Chcesz stworzyć indywidualny plan terapii dla konkretnych przypadków ze swojego gabinetu i dobrać metody pracy rekomendowane przez specjalistów, aby mieć pewność powodzenia terapii
 • Chcesz uniknąć błędów terapeutycznych w pracy z dziećmi do 6 roku życia – wymieniając swoje spostrzeżenia i weryfikując wątpliwości nie tylko z prelegentami, ale i innymi uczestnikami kongresu.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie – metod terapii, ćwiczeń, technik, zweryfikowane w codziennej pracy innych terapeutów! Dzięki formule kongresu >> Zobacz – Zapytaj – Wdrażaj, wprowadzisz je od ręki!

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama
Agnieszka Henk
tel. 530 490 487 wyślij e-mail
Kontakt w sprawie programu i prelegentów
Weronika Zięciak
wyślij e-mail