Brak wyników

Baza wiedzy

11 lutego 2019

Jak wspierać dziecko przejawiające dysfunkcje rozwojowe?

0 1728

Bożenna Odowska-Szlachcic, oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda i terapeutka SI definiuje integrację sensoryczną jako proces przetwarzania i organizowania w mózgu informacji sensorycznych, które są odbierane przez zmysły ze środowiska. Mózg analizuje bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe i węchowe odczuwalne wewnątrz i na zewnątrz ciała. Zmysły, współdziałając ze sobą, w sposób naturalny koordynują, przetwarzają i integrują docierające do mózgu informacje. Prawidłowa organizacja sensoryczna wpływa na ogólny rozwój dziecka, właściwe zachowanie, komunikację słowno-językową, reakcje podopiecznego i umiejętność opanowania technik szkolnych. Zaburzenia SI odpowiadają z kolei za dysfunkcje rozwojowe w obszarze emocjonalnym i społecznym.

Kto może rozpoznać dysfunkcje rozwojowe u dziecka?

Czy nauczyciel niebędący terapeutą może zaobserwować u dziecka dysfunkcje rozwojowe i zaburzenia integracji sensorycznej? Zdecydowanie tak, gdyż w wielu przypadkach to właśnie osoby z najbliższego otoczenia jako pierwsi dostrzegają symptomy dysfunkcji sensorycznych u podopiecznego. Bardzo ważna jest obserwacja rozwoju sensomotorycznego dziecka, rodzaju i stopnia jego aktywności ruchowych oraz reakcji na otaczające go bodźce. Warto zwracać też uwagę na to, jakie zabawki preferuje podopieczny, czy unika określonych faktur, jak reaguje na dźwięki, muzykę i poziom głośności, czy nie występują u niego zaburzenia uwagi wzrokowej lub słuchowej oraz czy widoczna jest wybiórczość pokarmowa. Rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych i wstępną ocenę zaburzeń w rozwoju sensomotorycznym dziecka umożliwiają formularze i listy kontrolne określonych kategorii zachowań oraz charakterystyka układów zmysłowych zaprezentowana w książce pod tytułem „Integracja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli”.

Profilaktyka sensomotoryczna i jej wpływ na psychofizyczny rozwój młodego człowieka

Zaburzony rozwój sensomotoryczny dziecka może powodować trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Aby temu zapobiec, należy wdrożyć odpowiedni program profilaktyki sensomotorycznej, który przyczyni się do prawidłowego rozwoju układu nerwowego młodego człowieka. Trening sensomotoryczy obejmuje ćwiczenia służące poprawie propriorecepcji (czucia głębokiego) i somatognozji (świadomości własnego ciała). Profilaktyka sensomotoryczna ma na celu poprawę reakcji zwrotnych i równoważnych oraz zwiększenie siły mięśni stabilizujących.

Jakie czynniki wpływają negatywnie na rozwój sensomotoryczny dziecka?

W jaki sposób wspierać rodziny dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami SI? Jak środowisko i czynniki zewnętrzne wpływają na rozwój sensomotoryczny dziecka? Jak powinna przebiegać profilaktyka sensomotoryczna? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w Ogólnopolskim Kongresie Wokół Integracji Sensorycznej, który odbędzie się 28 marca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka i dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych. Uczestnicy kongresu poznają sprawdzone metody rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń rozwoju sensomotorycznego dziecka, dowiedzą się, jak trafnie dobierać metody pracy, aby umożliwić podopiecznemu stałe podnoszenie kompetencji edukacyjnych oraz przekonają się o konieczności wdrożenia profilaktyki sensomotorycznej.

Przypisy