Brak wyników

Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Diagnoza, postępowanie terapeutyczne oraz efektywna komunikacja

3 czerwca 2023

Formuła: Hybrydowa
wersja stacjonarna
error LIMIT MIEJSC!
Hotel Lord Warszawa (al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa)
wersja online
Platforma targowa + 7 dni dostępu do nagrania
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 
3 czerwca 2023

Kongres

9:00-16:00

 

Warsztaty

16:30-18:30

Tylko podczas tegorocznej edycji!

Poświęcamy całą tegoroczną konferencję dla terapeutów SI zagadnieniom związanym z terapią dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Zaprezentujemy najnowsze wyniki badań polskich naukowców oraz narzędzia diagnostyczne. Pokażemy, jak prowadzić terapię integracji sensorycznej z wykorzystaniem TUS oraz omówimy konkretne przypadki z gabinetu.

Patronat

Nowości w tegorocznej edycji!

 • 4 panele tematyczne + 1 panel specjalny + 2 warsztaty
 • Premiera! Sensobook w pracy z dziećmi z ASD
 • Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
 • Case study – analiza przypadków z gabinetu terapeuty SI
 • Sesje Q&A z najlepszymi ekspertami-praktykami

DOWIEDZ SIĘ, JAK WYKORZYSTYWAĆ W PRAKTYCE WIEDZĘ Z DZIEDZINY SI, ABY PROWADZIĆ SKUTECZNĄ TERAPIĘ!

Prelegenci

dr
Alicja Puścian
Neurobiolożka behawioralna.
dr n. med. i zdr.
Mirosława Bloch
Pedagog specjalna, fizjoterapeutka.
Paulina Zawadzka
Pedagog specjalna, terapeutka integracji sensorycznej.
Agnieszka Lemańska
Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.
dr
Ewa Bartelmus
Wykładowca anatomii, ginekologii i położnictwa w fizjoterapii, masażu.

TOP TEMATY KONFERENCJI

Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Postępowanie terapeutyczne dziecka w spektrum autyzmu z wykorzystaniem TUS

Komunikacja włączająca w gabinecie terapeuty integracji sensorycznej

Program konferencji

Konferencja 9:00-16:00

PANEL 1
Autyzm w laboratorium, czyli najnowsze trendy w badaniach nad zaburzeniami neurorozwojowymi
zdjęcie prelegenta

dr Alicja Puścian

W tej części przedstawimy najnowsze trendy w badaniach naukowych dotyczących spektrum autyzmu. Prelegentka opowie o eksperymentach prowadzonych w wiodących światowych ośrodkach naukowych pozwalających zrozumieć biologiczne podłoże tego zaburzenia, w tym o swoich badaniach nad opracowaniem eksperymentalnej terapii celowanej autyzmu.

Podczas wykładu dr Puścian wyjaśni, w jaki sposób studiuje się mechanizmy molekularne i neuronalne autyzmu oraz jak dzięki badaniom laboratoryjnym możemy lepiej zrozumieć różnice indywidualne w objawach u pacjentów.

 • NEURO NEWS Znaczenie badań z wykorzystaniem mysich modeli autyzmu w zrozumieniu podłoża biologicznego tego zaburzenia
 • NEURO NEWS Eksperymenty pokazują, że molekularna celowana terapia autyzmu jest możliwa
 • NEURO NEWS Fuzja najnowocześniejszych metod neuronauki pozwala na opracowywanie nowych podejść terapeutycznych
 • SESJA Q&A Wszystko co chcesz wiedzieć o naukowych badaniach nad autyzmem
PANEL 2
Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
zdjęcie prelegenta

dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch

W tej części skupimy uwagę na złożony proces diagnostyczny dziecka do 12 roku życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pokażemy jak różni się podejście i sposób diagnozowania pacjenta w zależności od jego wieku. Zaprezentujemy narzędzia diagnostyczne m.in. testy południowo-kalifornijskie, SIPT oraz EASI.

Omówimy jak rozpoznawać potrzeby i możliwości środowiska rodzinnego dziecka oraz jak powinna przebiegać współpraca pomiędzy rodzicami, szkołą a specjalistami, którzy uczestniczą w procesie diagnozowania pacjenta.

Prelegentka przedstawi wyniki badań na temat skuteczności terapii SI u dzieci w spektrum autyzmu w oparciu o swoją pracę badawczą.

 • Z jakich narzędzi diagnostycznych korzystać podczas diagnozy dziecka z podejrzeniem ASD? - m. in. obserwacja kliniczna, testy południowo-kalifornijskie, SIPT, EASI.
 • Diagnoza zaburzeń procesów integracji sensorycznej dziecka z zaburzeniami w spektrum autyzmu - jak przeprowadzić proces diagnostyczny dziecka do 3/4 roku życia oraz dziecka do 12 roku życia?
 • Efektywna współpraca z rodzicami, szkołą oraz z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie diagnozy dziecka w spektrum autyzmu.
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
PANEL 3
Postępowanie terapeutyczne dziecka ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem TUS - świadomość własnego profilu sensorycznego i dieta sensoryczna
zdjęcie prelegenta

Paulina Zawadzka

W tej części skupimy uwagę na postępowaniu terapeutycznym z wykorzystaniem Treningu Umiejętności Społecznych. Omówimy jakie znaczenie ma rozwój sensoryczny w kontekście komunikacji oraz budowaniu relacji dziecka i nastolatka w spektrum autyzmu. Pokażemy jak ważna w rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych jest świadomość własnego profilu sensorycznego oraz dieta sensoryczna. Zaprezentujemy przykłady wykorzystania integracji sensorycznej podczas turnusów TUS, zajęć grupowych oraz terapii indywidualnej na podstawie doświadczeń prelegentki.

 • Świadomość własnego profilu sensorycznego i dieta sensoryczna, jako szansa na rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych
 • CASE STUDY: Przykłady wykorzystania integracji sensorycznej podczas zajęć rozwijających kompetencje społeczne z praktyki terapeutycznej
 • CASE STUDY: Redukcja lęku i stresu - wykorzystanie terapii integracji sensorycznej w pracy z emocjami i ciałem pacjenta
 • SESJA Q&A dedykowana konkretnym przypadkom
PANEL 4
W gabinecie terapeutycznym – wpadki i przypadki
zdjęcie prelegenta

Agnieszka Lemańska

Przyjrzymy się najczęstszym „grzeszkom” terapeuty SI w kontekście planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych. Omówimy proces efektywnego konstruowania sesji terapeutycznej dla czterech głównych profili sensorycznych wg W. Dunn: niski próg pobudzenia typ bierny i aktywny, wysoki próg pobudzenia typ bierny i aktywny.

 • CASE STUDY: „Wrażliwiec” w gabinecie terapeutycznym.
 • CASE STUDY: „Czuciowiec” w gabinecie terapeutycznym.
 • CASE STUDY: „Unikacz” w gabinecie terapeutycznym.
 • CASE STUDY: „Poszukiwacz” w gabinecie terapeutycznym.
 • SESJA Q&A: dedykowana konkretnym przypadkom
PANEL SPECJALNY
Komunikacja włączająca w gabinecie terapeuty integracji sensorycznej
zdjęcie prelegenta

Agnieszka Lemańska

Podczas panelu specjalnego omówimy temat związany z językiem, którym mówimy o osobach ze spektrum autyzmu. Pokażemy dlaczego komunikacja inkluzywna jest ważna i jaki jest jej cel?

Wyjaśnimy dlaczego nie powinniśmy mówić „autystyk” oraz z jakich powodów osoby w spektrum autyzmu nie chcą być określane mianem „osób wysokofunkcjonujących”?

 • Jak osoby neuronietypowe mogą odbierać słowa osób neurotypowych?
 • Dwa podejścia: identity first (najpierw tożsamość) oraz person first (najpierw osoba)
 • SESJA Q&A: dedykowana konkretnym przypadkom

Warsztaty
16:30-18:30

 
dr Ewa Bartelmus
WARSZTAT PRACY NR 1

Metody i techniki manualne regulujące nastrój emocjonalny dzieci z ASD

W czasie 2-godzinnego warsztatu omówione zostaną sprawdzone metody i techniki manualne regulujące nastrój dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Zaprezentujemy technikę relaksacyjną z dostosowaniem do pacjentów z ASD. Przećwiczymy masaż regulujący napięcia w ciele oraz poprawiające samopoczucie dziecka z nadwrażliwością i podwrażliwością sensoryczną.

 • Jak wspierać samoregulację ciała i umysłu dziecka z zaburzeniami w spektrum autyzmu?
 • Praktyczne wskazówki do pracy z ciałem dziecka w spektrum autyzmu
 • ĆWICZENIA: Trening progresywny Jacobsona w pracy z pacjentem z ASD
 • ĆWICZENIA: Masaż regulujący napięcia nerwowo-mięśniowe oraz nastrój dziecka z zaburzeniem modulacji (nadwrażliwość i podwrażliwość)
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte
Paulina Zawadzka
WARSZTAT PRACY NR 2

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w pracy terapeuty Integracji Sensorycznej

W czasie 2-godzinnego omówimy podstawowe cele i zasady, którymi należy kierować się podczas prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych z dziećmi z ASD. Pokażemy w jakim trybie powinny być prowadzone zajęcie grupowe i indywidualne. Zaprezentujemy obszary i strategie pracy terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami SI ze spektrum autyzmu.

 • Jakie są cele i zasady realizowania Treningu Umiejętności Społecznych z pacjentami w spektrum autyzmu?
 • Zajęcia grupowe - zasady tworzenia i prowadzenia grupy TUS
 • Kształtowanie i rozwijanie umiejętności społecznych - obszary pracy terapeutycznej
 • ĆWICZENIA: Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia grupowe
 • ĆWICZENIA: Trening Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej
Warsztat online
 Zapisy otwarte
Warsztat stacjonarny
 Zapisy otwarte

Co wyróżnia nasze wydarzenie?

 
WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne na konkretnych przypadkach zaburzeń, pod ich okiem przećwiczysz metody pracy takie jak m.in. komunikacja inkluzywna, TUS, które wdrożysz do swojej praktyki

 
EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: dr Alicja Puścian, dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch, dr Ewa Bartelmus, Paulina Zawadzka, Agnieszka Lemańska. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

 
NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ

Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią aktualne podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu – ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z ASD.

 
DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA W ASD W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETU

Łączymy naukę z praktyką i pokazujemy, które metody działają i jak uniknąć błędów terapeutycznych. Podczas wykładów dowiesz się m.in. z jakich narzędzi diagnostycznych korzystać podczas procesu diagnostycznego dziecka w spektrum autyzmu.

 
PUNKTY EKSPERCKIE I NETWORKING TERAPEUTYCZNY

Dajemy uczestnikom wyjątkową okazję do networkingu – wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych obszarów zarówno w trakcie sesji Q&A, jak i w wydzielonych punktach eksperckich, dbając jednocześnie o Twój well-being pomiędzy wykładami.

 
STREFA RELAKSU W „SENS ZONE” i PAKIET DODATKOWY

Podczas każdej przerwy zapraszamy Cię do korzystania z naszej strefy relaksu, w której posłuchasz ćwiczeń z obszaru mindfulness oraz technik regulacji emocji oraz zapoznasz się z nowatorskimi pomocami terapeutycznymi w dedykowane strefie targowej.

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy w szczególności terapeutów SI, którym zależy na wzmocnieniu profesjonalnej terapii dzieci z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Z prezentowanych przykładów, skorzystają też nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, fizjoterapeuci oraz pedagodzy prowadzący zajęcia usprawniające integrację sensoryczną z dziećmi., które poszukują ciekawych rozwiązań i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentami.

Kup bilet

Weź udział w konferencji

Do końca sprzedaży pozostało:
 

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję
forma: Stacjonarna
zł brutto
 
+ warsztat I
forma: Stacjonarna
zł brutto
 
+ warsztat II
forma: Stacjonarna
zł brutto
 
Bilet na Konferencję
forma: Online
zł brutto
 
+ warsztat I
forma: Online
zł brutto
 
+ warsztat II
forma: Online
zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego organizowane

przez nas wydarzenia są najlepsze?

 
WARSZTATOWY CHARAKTER

Eksperci pokażą wypracowane przez lata metody diagnostyczne i terapeutyczne na konkretnych przypadkach zaburzeń, pod ich okiem przećwiczysz metody pracy takie jak m.in. komunikacja inkluzywna, TUS, które wdrożysz do swojej praktyki

EKSPERCI-PRAKTYCY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM

Podczas Kongresu swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki terapeutycznej podzielą się m.in.: dr Alicja Puścian, dr n. med. i zdr. Mirosława Bloch, dr Ewa Bartelmus, Paulina Zawadzka, Agnieszka Lemańska. Dostarczymy Państwu najnowszą wiedzę w oparciu o praktykę wielu specjalistów!

NIESZABLONOWY ZAKRES ZAGADNIEŃ

Eksperci zainspirują do poszerzania horyzontów i w szerokiej perspektywie przedstawią aktualne podejście do diagnozy i terapii wprost z gabinetu – ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z ASD.

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECKA W ASD W PRZEŁOŻENIU NA REALIA PRACY GABINETU

Łączymy naukę z praktyką i pokazujemy, które metody działają i jak uniknąć błędów terapeutycznych. Podczas wykładów dowiesz się m.in. z jakich narzędzi diagnostycznych korzystać podczas procesu diagnostycznego dziecka w spektrum autyzmu.

PUNKTY EKSPERCKIE I NETWORKING TERAPEUTYCZNY

Dajemy uczestnikom wyjątkową okazję do networkingu – wymiany doświadczeń ze specjalistami z różnych obszarów zarówno w trakcie sesji Q&A, jak i w wydzielonych punktach eksperckich, dbając jednocześnie o Twój well-being pomiędzy wykładami.

STREFA RELAKSU W „SENS ZONE” i PAKIET DODATKOWY

Podczas każdej przerwy zapraszamy Cię do korzystania z naszej strefy relaksu, w której posłuchasz ćwiczeń z obszaru mindfulness oraz technik regulacji emocji oraz zapoznasz się z nowatorskimi pomocami terapeutycznymi w dedykowane strefie targowej.

PREZENT

Sensobook

Dodatkowo każdy uczestnik kongresu otrzyma wyjątkowy sensobook wspierający współpracę z rodzicami dzieci w spektrum autyzmu!

 

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 • Chcesz poszerzyć wiedzę nt. konkretnych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych, metod oraz zestawów technik umożliwiających indywidualne podejście do dziecka z zaburzeniami SI w spektrum autyzmu
 • Interesuje Cię przede wszystkim praktyczne podejście, potwierdzone długoletnim doświadczeniem ekspertów – konkretne przypadki małych pacjentów, case study podkreślające współpracę z rodzicem, techniki służące sprostaniu wyzwaniom relacyjnym, technicznym i merytorycznym w pracy z małym dzieckiem
 • Chcesz stworzyć indywidualny plan terapii dla konkretnych przypadków ze swojego gabinetu i dobrać metody pracy rekomendowane przez specjalistów, aby mieć pewność powodzenia terapii
 • Chcesz uniknąć błędów terapeutycznych w pracy z dziećmi do 12 roku życia – wymieniając swoje spostrzeżenia i weryfikując wątpliwości nie tylko z prelegentami, ale i innymi uczestnikami kongresu.
 • Szukasz inspiracji do natychmiastowego wykorzystania w gabinecie – metod terapii, ćwiczeń, technik, zweryfikowane w codziennej pracy innych terapeutów! Dzięki formule kongresu >> Zobacz – Zapytaj – Wdrażaj, wprowadzisz je od ręki!

Partner główny

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

Współpraca i reklama
Adrianna Białas
tel. 570 559 716 wyślij e-mail
Kontakt w sprawie programu i prelegentów
Weronika Zięciak
wyślij e-mail
//