Brak wyników

Zasady bezpieczeństwa

COVID-19: Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem

Szanowni Państwo,

Chcemy, byście wiedzieli, że Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Uczestnikami spotkania będą jedynie osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, co oznacza, że szkolenia nie obowiązuje limit osób biorących w nim udział.

Każdy uczestnik podczas porannej rejestracji będzie miał obowiązek okazania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepienia.

Mimo, że uczestnikami będą jedynie osoby zaszczepione, chcemy Państwa zapewnić, że podczas wydarzenia organizatorzy będą przestrzegać i zadbają o wszelkie zasady bezpieczeństwa zalecanych przez GIS w sprawie zapobiegania COVID-19.

Podczas spotkania:

 • Na terenie obiektu w częściach wspólnych znajdują się standy z żelem antybakteryjnym. Prosimy o dezynfekcję rąk przed każdorazowym wejściem do obiektu.
 • Duża przestrzeń wewnątrz sali pozwala na zachowanie zalecanej odległości, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w obiekcie. Odległość między uczestnikami powinna być zgodna z podstawowymi zaleceniami GIS- u - aktualnie 1,5m. Prosimy Państwa o zachowanie tego dystansu szczególnie w trakcie trwania rejestracji uczestników oraz podczas wchodzenia/wychodzenia z sali wykładowej.
 • Rejestracja uczestników odbywa się bezdotykowo – organizator po sprawdzeniu tożsamości zaznacza osobiście Państwa obecność na liście uczestników.
 • Przerwa kawowa serwowana będzie każdemu uczestnikowi indywidualnie (nie będzie możliwa samoobsługa), lunch podawany będzie Państwu w lunchboxach umożliwiających spożycie posiłku w dowolnym, odosobnionym miejscu w Sali lub foyer.
 • Organizatorzy zostali odpowiednio przeszkoleni z procedur, zasad higieny i prewencji przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
 • Organizatorzy są zobligowani do złożenia „Oświadczenia dotyczącego ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie pracowników do ich miejsc pracy.
 • W trosce o zdrowie wszystkich uczestników spotkania organizatorzy zobligowani są do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej.
 • Organizator zapewnia notesy oraz długopisy. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z dostępnych materiałów, uprzejmie prosimy o przyniesienie materiałów piśmienniczych ze sobą.
 • Każdy z uczestników będzie miał mierzoną temperaturę przed stanowiskiem rejestracji.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia KARTY INFORMACYJNEJ, którą otrzyma od organizatora. Karta powstała na potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas trwającej epidemii.
 • Prosimy o przestrzeganie obowiązku zakrywania nosa oraz ust.