Brak wyników
 

PRELEGENCI

Dr n. o zdr. Iwona Palicka

Magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, Dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing, wykładowca akademicki.

Anna Parakiewicz

Pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, terapii pedagogicznej, diagnozy rozwoju i funkcjonowania małego dziecka niewidomego ze złożoną niepełnosprawnością, trener TUS, BI; wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Od 1999 r. zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. Dyrektor SENSORIA TERAPIA, placówki ukierunkowanej na rozwój dzieci i młodzieży. Wieloletnie doświadczenie zdobywała, jako terapeuta i diagnosta w poradni, Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznym ośrodku zajmującym się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Instytucie Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Giżycku.

Agnieszka Lemańska

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; właściciel i założyciel Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”; współpracuje z Warszawskimi uczelniami, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na APS, SWPS, UKSW.

Bogna Stępień Błachowiak

Fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta Integracji sensorycznej, neurorozwoju, integracji odruchów wg dr Sally Goddard, integracji bilateralnej. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trzech ośrodkach W Polsce kształcących terapeutów Integracji sensorycznej. Jako certyfikowany terapeuta NDT Bobath prowadzi ,od wielu lat, zajęcia z niemowlętami i dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Przez 24 lata pracowała w Przedszkolu Specjalnym " Orzeszek" w Poznaniu wspierając rozwój dzieci z wieloraką niepełnosprawnością. . Obecnie dyrektor prywatnej placówki Wspomaganie Rozwoju dzieci i młodzieży. Swoja przygodę z integracja sensoryczną rozpoczęła w 2005 roku. szczególnym zainteresowaniem darzy problemy sensoryczne i trudności z regulacja u niemowląt i małych dzieci.

Adrian Borowik

Jest pedagogiem, trenerem, wykładowcą, który od lat popularyzuje, zarówno wśród rodziców, jak i terapeutów osób ze spektrum autyzmu, podejście do terapii wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka. Najbardziej interesującym go tematem jest budowanie relacji z osobami z autyzmem, przede wszystkim w środowisku domowym, ale też poza nim np. w przedszkolu lub szkole. Rozwój społeczny oraz zagadnienia związane z autoregulacją (Self-Reg) czy bliskościowym podejściem to najistotniejsze obszary jego działalności.