Prelegenci:
Zobacz, kto dla Ciebie wystąpi
 
 
Iwona Palicka - doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.
Agnieszka Mirosława Samuś - neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji i neurorozwoju INPP, terapeuta treningów słuchowych Johansen-IAS i Neuroflow, Neurofunkcjonalna Reorganizacja Padovan (I-II Moduł); wykładowca akademicki. Specjalizuje się przede wszystkim wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją). W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim, w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, jako bazę do korekcji występujących problemów. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przewarzania słuchowego, ADHD/ADD, czy Syndromu KiSS, w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i dorosłych.
Marta Surga - Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, terapeuta Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta Bilateralnej Integracji. Od lat współpracuje z Centrum Mowy i Ruchu ELF oraz z Fundacją Kokonovo, gdzie diagnozuje i konsultuje dzieci od 3 miesiąca życia. Prowadzi także terapię EEG Biofeedback i treningi słuchowe metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. W terapii wykorzystuje metodę Czaszkowo – Krzyżową, Kinesiotaping otaz stymulację Taktylną. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest diagnostą narzędzia ADOS – 2.
Agnieszka Słoniowska - absolwentka wydziału rehabilitacji warszawskiej AWF. Jako terapeuta Integracji Sensorycznej i NDT-Bobath Baby specjalizuje się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi. Doradczyni chustonoszenia. Prowadząca autorskie szkolenia m.in. Rozwój i pielęgnacji niemowlęcia- Dobry Start Dziecka oraz Ocena gotowości dziecka do funkcji karmienia dla szkoły terapii karmienia Od Pestki do Ogryzka. Założycielka szkoły instruktorów masażu Shantala Dotyk i Więź.
Barbara Witkowska - Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki, nauczyciel, terapeuta w Zespole Szkół Oddzial specjalny, Ośrodku Rehabiliacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym, Niepublicznej Poradni Wczesnego Wapomagania Rozwoju Dzieci, wieloletni pracownik Ośrodka Rehabilitacyjnego Zabajka 2. Prowadzi prywatną praktykę PROFISIT. Współautor programu studiów podyplomowych integracja sensoryczna WS EWS. Wykładowca na studiach podyplomowych na WSEWS Warszawie, KPSW Bydgoszczy i punktach zamiejscowych oraz gościnnie PWSZ we Włocławku.