Prelegenci:
Zobacz, kto dla Ciebie wystąpi
 
 
Iwona Palicka - doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.
Marta Surga - Logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, terapeuta Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz terapeuta Bilateralnej Integracji. Od lat współpracuje z Centrum Mowy i Ruchu ELF oraz z Fundacją Kokonovo, gdzie diagnozuje i konsultuje dzieci od 3 miesiąca życia. Prowadzi także terapię EEG Biofeedback i treningi słuchowe metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. W terapii wykorzystuje metodę Czaszkowo – Krzyżową, Kinesiotaping otaz stymulację Taktylną. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej. Specjalizuje się w terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Jest diagnostą narzędzia ADOS – 2.
Barbara Witkowska - Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta ręki, nauczyciel, terapeuta w Zespole Szkół Oddzial specjalny, Ośrodku Rehabiliacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym, Niepublicznej Poradni Wczesnego Wapomagania Rozwoju Dzieci, wieloletni pracownik Ośrodka Rehabilitacyjnego Zabajka 2. Prowadzi prywatną praktykę PROFISIT. Współautor programu studiów podyplomowych integracja sensoryczna WS EWS. Wykładowca na studiach podyplomowych na WSEWS Warszawie, KPSW Bydgoszczy i punktach zamiejscowych oraz gościnnie PWSZ we Włocławku.
Anna Parakiewicz - Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej,terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki.Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i AkademiiPedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1999 r. zajmuje się diagnoząi terapią dzieci. Przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowaniamałego dziecka, integracji sensorycznej. Prowadzi terapię metodąintegracji sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dzieckawe wszystkich sferach w Sensoria Terapia i Niepublicznej PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej S.O.S.
Bogna Stępień Błachowiak - Fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta Integracji sensorycznej, neurorozwoju, integracji odruchów wg dr Sally Goddard, integracji bilateralnej. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w trzech ośrodkach W Polsce kształacących terapeutów Integracji sensorycznej.

Jako certyfikowany terapeuta NDT Bobath prowadzi ,od wielu lat, zajęcia z niemowlętami i dziećmi z trudnościami rozwojowymi. Przez 24 lata pracowała w Przedszkolu Specjalnym " Orzeszek" w Poznaniu wspierając rozwój dzieci z wieloraką niepenosprawnością. . Obecnie dyrektor prywatnej placówki Wspomaganie Rozwju dzieci i młodzieży. Swoja przygodę z integracja sensoryczną rozpoczęła w 2005 roku. szczególnym zainteresowaniem darzy problrmy sensoryczne i trudności z regulacja u niemowląt i małych dzieci.
Agnieszka Lemańska - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; właściciel i założyciel Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”; współpracuje z Warszawskimi uczelniami, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na APS, SWPS, UKSW.
Lucyna Milewska-Moneta - Pedagog i metodyk, zafascynowana wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i pracy z dziećmi. Posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie biomechaniki warszawskiej AWF. Absolwentka studiów uzupełniających w zakresie nauk matematycznych i technik komputerowych Politechniki Warszawskiej. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych w obszarach: biomechanika, antropologia kliniczna, metodyka wychowania fizycznego. Prowadzi blog stawiamnaedukacje.pl. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe – 30-letni staż pracy na różnych szczeblach szkolnictwa, od przedszkola po uczelnie wyższe włącznie. Obecnie uczy wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie. W 2016 roku wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Sportu Młodzieży Szkolnej, Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego.
Justyna Błaszczyk – pedagog wczesnoszkolny i wychowania przedszkolnego oraz psycholog ogólny. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi o wzmożonej potrzebie edukacyjnej w przedszkolu prywatny jak i miejskim oraz w szkole w szkole podstawowej.
Roksandra Kłobuch – Marketing Manager w firmie Marko, prelegent na warsztatach o tematyce bezpiecznego podróżowania, akcesoriów ułatwiających macierzyństwo oraz zabawek edukacyjno-rozwojowych dedykowanym kobietom w ciąży.