Prelegenci.
Zobacz, kto dla Ciebie wystąpi
 
 
Agnieszka Lemańska - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej; właściciel i założyciel Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”; współpracuje z Warszawskimi uczelniami, prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. na APS, SWPS, UKSW.
Agnieszka Mirosława Samuś - neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener i terapeuta Bilateralnej Integracji i neurorozwoju INPP, terapeuta treningów słuchowych Johansen-IAS i Neuroflow, Neurofunkcjonalna Reorganizacja Padovan (I-II Moduł); wykładowca akademicki. Specjalizuje się przede wszystkim wspomaganiem rozwoju mowy u dzieci o podłożu neurologicznym, z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami komunikacji językowej (dzieci ze spektrum autyzmu, ZA, SLI, afazją, z zespołami wad genetycznych, mpdz, dysleksją). W 2005 roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim, w którym prowadzi diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych. W pracy preferuje głównie metody sensoryczno-motoryczne, jako bazę do korekcji występujących problemów. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, specjalistów pracujących z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Prowadzi szkolenia Rad Pedagogicznych przybliżając tematykę zaburzeń integracji sensorycznej, przetwarzania wzrokowego, przewarzania słuchowego, ADHD/ADD, czy Syndromu KiSS, w aspekcie trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci i dorosłych.
mgr Barbara Chrustek-Kusz - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel dyplomowany, knezjolog, terapeuta Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 204/II) Członek PTIS nr 129
Autorka cyklu artykułów „ŚWIAT ZMYSŁÓW – tajemnica szczęśliwego życia…”, publikacji edukacyjno- terapeutycznej „Akademia ruchu- archetypy ruchowe”. Współpracuje z placówkami oświatowymi i szkoleniowymi prowadząc wykłady w ramach konferencji organizowanych dla nauczycieli i rodziców.
Od 2008 roku prowadzi diagnozy i terapie Integracji sensorycznej- gabinet „Simed- terapie SI” w Jaworznie. Rekomendowany wykładowca PTIS
Marta Baj - Lieder - Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, instruktor masażu Shantala, pedagog. Zawodowo zajmuje się głównie tematem karmienia terapeutycznego, terapią dzieci z wybiórczością pokarmową i neofobią pokarmową. Jest autorką książek "Barwy świata", "Kręć się, biegaj, baw się z nami", "Dzieciaki naśladują zwierzaki" oraz "Boję się owoców"- książki przeznaczonej dla dzieci, które stronią od owoców lub cierpią na neofobię pokarmową.

Prowadzi Centrum Terapii Logop w Gdańsku oraz wspołprowadzi Szkołę Terapii Karmienia "Od pestki do ogryzka" w Gdańsku i Warszawie. Szkoli logopedów i specjalistów innych dziedzin, głównie w temacie zaburzeń karmienia i jedzenia

 

Iwona Palicka - magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.
Aleksandra Światowska - Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, pedagog, terapeuta i diagnosta pedagogiczny, specjalista dietetyk. Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta st.1 Grow Through Play, GPS – System Rozwoju Poprzez Zabawę, podejście oparte na relacjach.
Dr n. zdr. Marta Wawrzynów - doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PUM w Szczecinie i UMED we Wrocławiu; logopeda i pedagog wczesnej interwencji, specj. neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej (rekomendowany wykładowca PTIS), manualny, TCK, Padovan, miofunkcjonalny, kinesiotapingu, systemu MFS, instruktor masażu Shantala, dietetyk. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczeń środowiskowych i oddziaływań postawy ciała na zaburzenia orofacjalne. Obecnie prowadzi badania na temat skuteczności systemu MFS wykorzystywanego w specjalistycznej terapii dzieci. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Rehabilitacji Dzieci z zA i ASD, diagnosta i terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu; autorka licznych publikacji naukowych .