Program
Panel I
Wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka – analiza przypadków
 • Wpływ zaburzeń SI na rozwój mowy - znaczenie motorycznej i polisensorycznej stymulacji do uzyskania najlepszych efektów w funkcjonowaniu dziecka; przykłady czynników cywilizacyjnych zakłócających rozwój mowy i komunikacji
 • Wybiórczość pokarmowa a zaburzenia SI - najczęstsze trudności dzieci w zakresie przyjmowania pokarmów w powiązaniu z nieprawidłowym przetwarzaniem zmysłowym
 • Trauma rozwojowa a zaburzenia integracji sensorycznej - praca z traumą w koncepcji Doświadczania Somatycznego (Somatic Experiencing® SE) Petera A.Levine’a.
 • Sensoryzmy u dzieci z ASD jako objaw nieprawidłowości w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych – postępowanie terapeutyczne.
Panel II
Jak prowadzić efektywną terapię – case studies
 • Wskaźniki zaburzeń SI - co warto wiedzieć – case studies z praktyki gabinetu
 • Terapia przez ruch, zabawę, metody relaksacji i samoregulacji dopasowane do potrzeb sensorycznych i wieku dzieci – pomysły na ciekawe i twórcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Główne zasady prowadzenia zajęć dopasowanych do potrzeb sensorycznych dziecka
 • Wykorzystanie niestandardowych pomocy dydaktycznych w pracy - jak zamienić zwykłe przedmioty dostępne w placówce w atrakcyjne „sensorynki”, które zwrócą uwagę dzieci we wszystkich grupach wiekowych
Panel III
Wsparcie rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz zaburzeniami SI
 • Sposoby angażowania rodziców w proces terapii - wskazówki dotyczące diety sensorycznej i zmian w otoczeniu dziecka oraz sposoby dostarczania dziecku stymulacji normujących pracę systemu nerwowego w codziennych sytuacjach
 • Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na rozwój dzieci 0-3 na przykładzie badań naukowych własnych
 • Rodzaj zanieczyszczeń wpływających negatywnie na rozwój sensomotoryczny dziecka wraz z wskazówkami do zmiany otoczenia dziecka