Panel I
NARZĘDZIA I STANDARDY DIAGNOSTYCZNE
 • Standardy diagnozy SI –jakie kierunki diagnostyczne obrać, jak weryfikować poprawność postawionej diagnozy - dobre praktyki (I. Palicka)
 • Pułapki diagnostyczne – jak ich uniknąć – case study na przykładzie procesu diagnostycznego dziecka ze spektrum autyzmu (I. Palicka)
 • Narzędzia diagnostyczne pomocne w określaniu potrzeb sensorycznych osób ze spektrum autyzmu. (Marta Surga)
Panel II
TERAPIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU – CASE STUDY
 • Terapia dziecka z ASD - trening kontaktu i komunikacji z wykorzystaniem techniki kontaktu wzrokowego, naprzemienności działań, wspólnego pola uwagi (Agnieszka Lemańska)
 • Sprawdzone sposoby obniżania poziomu stresu podczas terapii dziecka ze spektrum autyzmu (A. Lemańska)
 • Dziecko z ADHD i z trudnościami szkolnymi - techniki opierające się na ćwiczeniach dostarczających wrażeń czucia głębokiego i aktywności ruchowych (Marta Surga)
 • Praca z dzieckiem z Zespołem Downa oraz mózgowym porażeniem dziecięcym - sprawdzone metody terapeutyczne w terapii SI (Barbara Witkowska)
 • Zaburzenia mowy i komunikacji - jak można efektywnie pracować podczas terapii SI, aby wpłynąć na poprawę mowy, nie tylko w zakresie artykulacji, ale całym aspekcie języka (A. Samuś)
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy i komunikacji w terapii SI - czyli jak można efektywnie pracować podczas terapii SI, aby wpłynąć na poprawę mowy, w całym aspekcie języka" (A. Samuś)
 • Kiedy terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów – analiza dróg działania (Iwona Palicka)
Panel Specjalny
Małe dziecko w terapii SI
 • Diagnoza oraz ocena rozwoju psychoruchowego małego dziecka z zaburzeniami SI z punktu widzenia fizjoterapeuty (Agnieszka Słoniowska)
 • Opóźnienia w rozwoju ruchowym małego dziecka jako efekt zaburzeń przetwarzania sensorycznego (Agnieszka Słoniowska)
WARSZTAT
 • "Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci i myślenia - wykorzystanie elementów Bilateralnej Integracji podczas terapii SI" (Agnieszka Samuś)