Brak wyników

Baza wiedzy

11 lutego 2019

Twórcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zabawa, terapia przez ruch, metody relaksacyjne

0 1759

Podopieczni z zaburzeniami integracji sensorycznej to grupa uczniów będąca przedmiotem szczególnej troski nauczycieli i rodziców. Postawienie diagnozy na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych umożliwia poznanie przyczyn i mechanizmów warunkujących nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w sytuacjach szkolnych, jego trudności w przyswajaniu wiedzy i przystosowaniu społecznym. Właściwe rozpoznanie zaburzeń sensomotorycznych pozwala z kolei na wdrożenie terapii pedagogicznej z elementami SI, dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i zaplanowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dopasowanych do potrzeb sensorycznych i wieku dzieci.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dziecka ze spektrum zaburzeń SI

Terapia pedagogiczna z elementami SI to długotrwały proces oddziaływań mających na celu niwelowanie przyczyn i objawów trudności szkolnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci przejawiających zaburzenia integracji sensorycznej nastawione są na wspomaganie wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju podopiecznego, podwyższanie jego samooceny i motywacji do zdobywania wiedzy. Organizowane są dla uczniów, u których zdiagnozowano specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające realizację wymagań wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

Pomoce dydaktyczne wspierające terapię przez ruch

Terapia przez ruch będąca elementem oddziaływania terapeutycznego z elementami SI wspomaga kształtowanie układu nerwowego podopiecznego. Terapeuci SI i specjaliści terapii pedagogicznej korzystają w tym celu z narzędzi wspierających rozwój sensomotoryczny dziecka – huśtawek, hamaków, platform, równoważni, sprzętu podwieszanego, pomocy obciążeniowych, woreczków sensorycznych i innych zestawów do integracji sensorycznej. Terapia przez ruch rekomendowana dzieciom przejawiającym zaburzenia przetwarzania sensorycznego oparta jest głównie na zabawie, zaś pomoce dydaktyczne dostosowywane są do ich poziomu rozwojowego. Narzędzia do integracji sensorycznej to szeroka grupa produktów, dzięki którym możliwe jest przywracanie równowagi w rozwoju różnych sfer psychofizycznych podopiecznego. Różnorodność dostępnych urządzeń i pomocy dydaktycznych umożliwia kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne. Terapia przez ruch nie tylko wzmacnia zmysły i kształtuje zdolności ruchowe u dzieci z zaburzeniami SI, ale też doskonali umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Metody relaksacyjne i techniki terapeutycznego wspomagania dzieci z zaburzeniami

Celem relaksacji jest z kolei zwolnienie napięcia mięśniowego i psychicznego, co jest szczególnie ważne w pracy z dziećmi po traumie rozwojowej, z zaburzeniami odżywiania czy koordynacji ruchowej. Terapeuci SI stosujący metody relaksacyjne w codziennej pracy potwierdzają, że oddychanie przeponowe i progresywna relaksacja mięśni łagodzi negatywne uczucia, obniża poziom stresu, wycisza i poprawia samopoczucie podopiecznego.

Terapia przez ruch i metody relaksacyjne dopasowane do potrzeb sensorycznych i wieku dzieci

Zachęcamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Wokół Integracji Sensorycznej, który odbędzie się 28 marca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka i dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych. Uczestnicy kongresu poznają nowatorskie pomoce dydaktyczne w pracy z podopiecznymi z zaburzeniami SI oraz propozycje twórczych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, m.in. z zakresu terapii przez ruch i metod relaksacyjnych dopasowanych do potrzeb sensorycznych i wieku dzieci.

Przypisy