Baza wiedzy
Jak wspierać dziecko przejawiające dysfunkcje rozwojowe?
Redakcja

Bożenna Odowska-Szlachcic, oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda i terapeutka SI definiuje integrację sensoryczną jako proces przetwarzania i organizowania w mózgu informacji sensorycznych, które są odbierane przez zmysły ze środowiska. Mózg analizuje bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, smakowe i węchowe odczuwalne wewnątrz i na zewnątrz ciała. Zmysły, współdziałając ze sobą, w sposób naturalny koordynują, przetwarzają i integrują docierające do mózgu informacje. Prawidłowa organizacja sensoryczna wpływa na ogólny rozwój dziecka, właściwe zachowanie, komunikację słowno-językową, reakcje podopiecznego i umiejętność opanowania technik szkolnych. Zaburzenia SI odpowiadają z kolei za dysfunkcje rozwojowe w obszarze emocjonalnym i społecznym.

Czytaj dalej
Twórcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zabawa, terapia przez ruch, metody relaksacyjne
Redakcja

Podopieczni z zaburzeniami integracji sensorycznej to grupa uczniów będąca przedmiotem szczególnej troski nauczycieli i rodziców. Postawienie diagnozy na podstawie badań psychologiczno-pedagogicznych umożliwia poznanie przyczyn i mechanizmów warunkujących nieprawidłowe funkcjonowanie dziecka w sytuacjach szkolnych, jego trudności w przyswajaniu wiedzy i przystosowaniu społecznym. Właściwe rozpoznanie zaburzeń sensomotorycznych pozwala z kolei na wdrożenie terapii pedagogicznej z elementami SI, dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i zaplanowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dopasowanych do potrzeb sensorycznych i wieku dzieci.

Czytaj dalej
W jaki sposób zaburzenia integracji sensorycznej wpływają na rozwój mowy?
Redakcja

Punktem wyjścia do analizy procesu przetwarzania sensorycznego są zmysły odpowiadające za  zapewnienie bezpieczeństwa, szeroko pojęte uczenie się oraz formułowanie adekwatnych reakcji na zmiany i wymagania środowiska. Dla całościowego rozwoju człowieka fundamentalne znaczenie mają trzy z nich: zmysł przedsionkowy (zwany zmysłem równowagi lub błędnikiem), proprioceptywny (czucia głębokiego) i dotykowy. Aby dziecko prawidłowo się rozwijało, potrzebne jest nie tylko harmonijne funkcjonowanie poszczególnych zmysłów, ale także ich wzajemna współpraca. Jeśli zmysły napotykają trudności z odbiorem bodźców, zaś mózg nie radzi sobie z łączeniem i porządkowaniem tych informacji, mówimy o zaburzeniach integracji sensorycznej.

Czytaj dalej